Åbo Underrättelser

Åbo Underrättelser (ÅU), dagstidning (5-dagars), som utkommer sedan 1824 och därmed är landets äldsta; provinstidning och obundet språkrör för Åboland. Med Åbo Underrättelser sammanslogs 1907 Åbo Tidning (gr. 1883 av Gustaf Cygnaeus). Tidningen har stundtals haft en opinionsbildande betydelse även på riksplanet, bl.a. under chefredaktörerna J.W. Lillja (1860-66), Elias Lodenius (1909-19), Ole Torvalds (1958-67), Bo Stenström (1978-87) och Torbjörn Kevin (1987-). Den utges av Förlags Ab Sydvästkusten (gr. 1968), som sedan 1974 även svarar för utgivningen av annonsbladet Pargas Kungörelser (gr. 1912), vilket utkommer en gång i veckan. Stiftelsen för Åbo Akademi äger ca en tredjedel av bolagets aktiestock. ÅU:s upplaga uppgick 2009 till 7 562 exemplar. (Åbo Underrättelser 1824-1924, 1924; Genom ett sekel, 1924; O. Torvalds, Nya blad i 150 vårar, 1974; Lämlar: en bok utgiven av Åbo Underrättelser, baserad på 175 års erfarenhet, red. Svenolof Karlsson, 1998)


 

© Svenska folkskolans vänner