Ahlainen

Ahlainen (sv. Vittisbofjärd), församling och f.d. kommun, inkorporerades 1972 med Björneborg. Ett kapell grundades i Ahlainen redan 1691. Den första kyrkan byggdes 1693. Församlingens nuvarande kyrka, som är den äldsta inom Björneborg, uppfördes 1796 av Salomon Köykkä-Köhlström. Altartavlan målades 1888 av Elin Danielsson-Gambogi. Kyrkans klockstapel är ritad av C.L. Engel 1832.


 

© Svenska folkskolans vänner