Birkala

Birkala, fi. Pirkkala, kommun i Birkaland närmast s.v. om Tfrs, Västra och Inre Finlands region. Areal 81 km2, invånare 17 763 (2011).

Birkala består av ett bergigt, i det inre relativt glest bebott område vid s. stranden av Pyhäjärvi. Den tätaste bebyggelsen finns i ö. vid gränsen mot Tammerfors. Kommunens invånarantal växte snabbt under senare delen av 1900-talet., tack vare stadens närhet. Birkala har sedan gammalt haft livsmedels- och metallindustri, men på senare år har antalet högteknologiföretag ökat. Där ligger Tammerfors-Birkala flygfält, invigt 1979, som sedan 1981 är förläggningsplats för Satakunta flygflottilj. År 2009 anlitades flygplatsen av drygt 709 000 passagerare.

Birkala kommun uppstod 1919 vid delningen av den från 1200-t. härstammande Birkala socken (Nokia) och hette Etelä-Pirkkala till 1937, då den erhöll sitt nuv. (finska) namn. Församlingen bildades 1922; tegelkyrka, uppförd 1919-21 (I. Launis). (K.V. Kaukovalta, Pirkkalan historia, 1934; J. Saarenheimo, Vanhan Pirkkalan historia, 1974; J. Koivuniemi m.fl., Nokian ja Pirkkalan historia, 1994; O. Horsma-aho/R. Taberman, red., Pitkin poikin Pirkkalaa, 1997)

BIRKALA.jpg

Birkala. Bosättningen i denna tavastländska kärnbygd har anor från förhistorisk tid. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

PIRKKALA.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:15:35
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg BIRKALA.jpg uppdatera 34.5 K 2009-08-06 - 12:49 SigbrittBackman karta
jpgjpg PIRKKALA.jpg uppdatera 23.9 K 2009-06-02 - 16:31 SigbrittBackman kommunvapen
 

© Svenska folkskolans vänner