Borgå å

Borgå å, fi. Porvoonjoki, östnyländskt vattendrag. B. upprinner på Salpausselkäs sydsluttning i Hollola, flyter söderut genom tättbebyggda trakter och utfaller i Finska viken vid Borgå stad, längd 120 km. Ån är relativt forsrik; ett kraftverk har byggts vid Strömsbergsforsen i nedre loppet. Sedan 1975 leds renat avloppsvatten till B. i Lahtis genom en 4,5 km lång bergtunnel från Vesijärvi.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:15:36
 

© Svenska folkskolans vänner