Borgåbladet

Borgåbladet, dagstidning (5-dagars), som sedan 1860 utkommer i Borgå, svensk borgerlig, upplaga ca 7 920 ex. 2009. Bland tidningens chefredaktörer under 1900-talet märks Helmer Wahlroos, som innehade posten i drygt fyra decennier 1920-66, och P.H. Nyman, som var chefredaktör 1974-82. Föreningen Konstsamfundet köpte 1989 förlagsrätten till Borgåbladet av efterkommande till den lokale industrimannen August Eklöf. (G. Mårtensson, B:s hundra år, 1960)


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:15:36
 

© Svenska folkskolans vänner