Enare träsk

Enare träsk, fi. Inarijärvi, samiska Anarjäyri, insjö i Enare, belägen 117-119,5 m ö.h. Sjön är till ytan en av landets största med en areal på 1 386 km² (varav 1 085 km² vatten); dess längd är ca 80 km och bredd ca 40 km. Vattendjupet är mestadels ringa, men även djup på inemot 100 m har uppmätts. Sjön är belägen i en förkastningsspricka. Den hyser inemot 3 000 större och mindre öar, mottar Ivalojoki och Kaamasjoki m.fl. tillflöden och avrinner genom Pasvik älv till Ishavet. Tillfryser i november-december, islossning i mitten av juni. Sik- o.a. fiske. Regleringen av vattenståndet (som inleddes 1942, Jäniskoskiområdet) sker enligt en mellan Finland, Norge och Ryssland ingången överenskommelse (1959) med hjälp av Kaitakoski kraftverk och damm i Pasvik älv på ryska sidan. (E.Paasilinna/A. Tuuri, Isoa Inaria kiertämässä, 1999)

ENARET2.jpg

Enare träsk. Sjön, som uppstod för ca niotusen år sedan i en förkastningsspricka, har klart vatten och är mycket fiskrik. Den sammanlagda strandlängden är 3 308 km, antalet öar är hela 3 318. Karta: Geografiska institutionen vid Helsingfors universitet.

ENARETRA.jpg

Klippan Ukonsaari som höjer sig 30 m över Enare träsks yta döljer en grotta som under gångsekler var en av samernas viktigaste offerplatser. Foto: Luonnonkuva-arkisto, M. Rikkonen.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:15:55
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg ENARET2.jpg uppdatera 112.9 K 2009-06-10 - 11:16 SigbrittBackman  
jpgjpg ENARETRA.jpg uppdatera 193.8 K 2009-06-10 - 11:22 SigbrittBackman  
 

© Svenska folkskolans vänner