Hoplax

Hoplax, fi. Huopalahti, f.d. kommun n.v. och v. om Hfrs, areal (efter 1923) 16 km2. Hoplax avskildes 1920 efter folkomröstning från dåv. Helsinge och omfattade efter 1923, då Haga köping bildades, bl.a. Drumsö och Munksnäs samhällen. Invånarantalet var sistnämnda år 1 371, vid inkorporeringen med huvudstaden 1946 13 079. Hoplax var ursprungligen en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetens språk, men 1932 blev finskan majoritetsspråk. Namnet Hoplax lever kvar bl.a. i Hoplax station i Södra Haga, vid Kustbanan 6 km från centralstationen, och i bostadsområdet Lill-Hoplax. (Brunakärr).


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:17:21
 

© Svenska folkskolans vänner