Ijo älv

Ijo älv, fi. Iijoki, rinner upp i Kuusamo bergland vid östgränsen och utfaller i Bottenviken 30 km n. om Uleåborg efter ett västligt och sydvästligt lopp. Längd ca 300 km, flodområde 14 000 km2; större tillflöden är Livojoki och Siuruanjoki. I., som har ca 150 forsar, är en betydande energileverantör. Den utbyggda effekten är idag 185 MW, fullt utbyggd beräknas I. kunna alstra 230 MW. Pohjolan Voima Oy äger fem kraftverk i älven, Pahkakoski (effekt 34 MW, invigt 1961), Haapakoski (28 MW, 1963), Kierikki (32 MW, 1965), Maalismaa (33 MW, 1967) och Raasakka (58 MW, 1970). Älven var tidigare en viktig flottningsled och ett av landets främsta laxförande vattendrag. (M. Itkonen, Iijoen uittoyhdistys 1916-1988, 1998)

DSC03456.jpg

Ijo älv var tidigare en viktig flottningsled. Foto: S. Backman.

-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:17:33
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg DSC03456.jpg uppdatera 1540.1 K 2010-09-15 - 06:19 SigbrittBackman Ijo älv
 

© Svenska folkskolans vänner