Iversen, Felix

Iversen, Felix Christian Herbert (f. 22/9 1887 Lübeck, d. 31/7 1973 Hfrs), matematiker och fredskämpe, fil.dr 1914. I. var assistent i matematik vid Helsingfors universitet 1911-15, docent 1916-20 och adjunkt (bitr. professor) 1920-54. Han verkade 1922-62 som sekreterare i studentexamensnämnden. I. grundade 1920 Finlands fredsförbund och var 1926-68 dess ordförande. Han gjorde en betydande insats inom fredsrörelsen och tilldelades 1954 Stalinpriset för framstående verksamhet i fredens tjänst.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:17:38
 

© Svenska folkskolans vänner