Jomala

Jomala, kommun på Åland. Areal 143 km2, invånare 4 098 (2010).

Jomala upptar s. delen av Fasta Åland, gränsar i v. till Ålands hav och i ö. till Lumparn. Låga morän- och bergsryggar, som löper i nord-sydlig riktning, växlar där med bördiga lerdalar. Bergiga partier finns särskilt i ö. utmed Lumparns kust. Jomala skils från Lemland av Lemströms kanal, som togs i bruk 1882. Växtligheten är yppig och arterna talrika. Känd för sin rika och varierande flora är Ramsholmen, ett naturskyddsområde med typisk lundväxtlighet, bildat 1925. Bebyggelsen är tämligen jämnt utspridd över kommunen, egentliga tätorter saknas. Jordbruket är högtstående; bland egendomar märks Jomala gård, där Ålands naturbruksskola (tidigare Ålands lantmannaskola) är inrymd. En del småindustri finns i kommunen. Mariehamns flygfält ligger i Jomala.

Bland sevärdheterna märks Jomala kyrka, helgad åt Ålands skyddshelgon, S:t Olof. Kyrkan är daterad till 1200-talet. På kyrkogården står Ålands enda emigrantsten, rest till minne över utvandrade ålänningar. I Önningeby ligger Önningebymuseet, öppnat 1992, som berättar om konstnärskolonin kring Victor Westerholm (Önningebykolonin). En av Nordens mest kända stenåldersboplatser är belägen i Jettböle. Även gravar från yngre järnålder går att beskåda t.ex. på Lagneskärbacken i Gölby. Spår av det 1919 sprängda Kungsö batteri (1916-19), uppfört av ryssarna under första världskriget, vittnar om modernare tiders historia.

Jomala

Jomala. Den folkrikaste av de åländska landsbygds- kommunerna. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

JOMALA2.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:17:49
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg JOMALA2.jpg uppdatera 64.0 K 2009-08-05 - 11:37 JohanLindberg Jomala_kommunvapen
jpgjpg Jomala.jpg uppdatera 0.1 K 2009-05-04 - 11:17 DataConverter Jomala_karta
 

© Svenska folkskolans vänner