Juankoski

Juankoski, stad i Norra Savolax ca 65 km n.o. om Kuopio, Östra Finlands region. Areal 465 km2, invånare 5 170 (2010).

Juankoski är beläget i en trakt rik på sjöar och vattendrag, av vilka flertalet tillhör Nilsiästråten. Sjön Vuotjärvi, vars vattenstånd regleras av en damm i Juankoski samhälle, bildar vid sitt utflöde i Akonkoski flera forsar, bl.a. Karjalankoski som utbyggts av det dåvarande Kymmenebolaget (kraftverket ägs num. av Savon voima Oyj). Centraltätorten Juankoski hade ca 2 700 inv. 2000. Den största arbetsgivarna var Tamfelt Oyj Abp (ca 300 anst. 2009), som tillverkade tekniska textilier för skogs-, gruv- och kemiska industrin. Av övriga företag kan nämnas Juutila gjuteri (gr. 1881), som är landets enda tillverkare av kyrkklockor. Bland sevärdheter märks bl.a. kameramuseet som visar fotograferingens historia från 1850-talet framåt, Pisa naturskyddsområde (280 ha) med en gränssten från Teusinafreden 1595 samt bruks- och arbetarmuseet Brunou (öppnat 1991).

Juankoski utbröts 1925 från Muuruvesi till egen kommun som 1971 jämte den forna modersocknen och Säyneinen bildade den nya storkommunen Juankoski; 1998 blev Juankoski stad. Området lydde ursprungligen under Kuopio och ingick på 1600-talet i Kajana friherreskap. 1746 privilegierades ett järnbruk i Strömsdal. Anläggningarna utvidgades i början av 1900-talet med träsliperi, sågverk och kartongfabrik, för vilkas förvaltning 1911 bildades aktiebolaget Strömsdalsbruk. Bruket inköptes 1915 av dåvarande Kymmene Ab. Bland byggnader märks den stilfulla bruksherrgården v. om strömmen och de tre f.d. sockenkyrkorna, uppförda 1864 (Juankoski), 1901-04 (Muuruvesi, arkitekt J. Stenbäck, renoverad 1999) och 1939-40 (Säyneinen).

Juankoski

Juankoski är känt bl.a. som musikern och författaren Juice Leskinens hemvist. Han har hedrats med ett eget torg i stadens centrum. Karta: Arttu Paarlahti.

JUANKOSK.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:17:50
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg JUANKOSK.jpg uppdatera 37.9 K 2009-08-06 - 07:34 JohanLindberg Juankoski_vapen
jpgjpg Juankoski.jpg uppdatera 0.1 K 2009-05-04 - 11:17 DataConverter converted
 

© Svenska folkskolans vänner