Kalajoki

Kalajoki, älv i mellersta Österbotten, upprinner med två huvudarmar på sluttningen av den stora vattendelaren och flyter med ett nordvästligt lopp mot Bottniska viken. Hela vattendragets längd är ca 110 km. Älvdalen är tätt bebyggd; där ligger bl.a. städerna Kalajoki, Ylivieska, Nivala och Haapajärvi. Området kring älven hemsöktes tidigare varje vår av svåra översvämningar, varför man 1959 inledde arbeten på regleringsdammar, med vilka vattenståndet regleras. Den största dammen byggdes 1971-76 vid Haapajärvi. Kalajoki var ursprungligen Päijännes avloppsälv (sjöar och vattendrag).

 

© Svenska folkskolans vänner