Kaskö Tidning

Kaskö Tidning utkom i Kaskö 1914-64 och i Närpes 1964-80 (som Närpes Tidning 1968-80). Den sammanslogs 1980 med Syd- Österbotten. Upplagan var 1979 4 950 ex.


 

© Svenska folkskolans vänner