Kemi älv

Kemi älv, Finlands största vattendrag, längd 512-552 km, avrinningsområde 51 500 km2. Kemi älv upprinner i Savukoski nära östgränsen och flyter i sydvästlig och sydlig riktning till Bottniska viken. Större tillflöden i dess övre lopp är Tenniöjoki (upprinner i Salla, längd 126 km) samt Luiro (upprinner på Saariselkä, 205 km) och Kitinen (upprinner i Sodankylä, 235 km), vilka förenar sig med huvudälven strax n. om Pelkosenniemi kyrkby. Huvudälven rinner genom Kemi träsk och upptar senare bl.a. Raudanjoki och vid Rovaniemi Ounasjoki, Kemi älvs största biälv.

Kemi älv har rik tillgång på vattenkraft (ca 4 000-5 000 GWh/år). För att utnyttja vattenkraften bildades 1954 bolaget Kemijoki Oy. Kemi älv hade tidigare stor betydelse som flottningsled för trävaror. Vid dess mynning uppstod en livaktig skogsindustri. Kemi älv hade förr även ett givande laxfiske. Laxens uppstigning i älven omöjliggjordes 1948, då Pohjolan voima Oy färdigställde kraftverket vid älvmynningen (Isohaara). Vid denna tidpunkt var Kemi älv ett av Europas främsta laxförande vattendrag. En laxtrappa byggdes 1993. I älvens huvudfåra finns ytterligare kraftverken Taivalkoski, Ossauskoski, Petäjäkoski och Valajaskoski, ägda av Kemijoki Oy, som högre upp längs vattendraget har ytterligare ett dussin kraftverk, medan Pohjolan Voima har ett (Jumisko). (Entinen Kemijoki, red. M. Linkola, 1967; R. Seppälä, Nykyinen Kemijoki, 1976; J. Vahtola, Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty, 1980)

KEMIJOKI.jpg

Kemi älv med biälvar drog till sig bosättning redan under förhistorisk tid och tjänstgjorde som viktiga kommunikationsleder fram till att kraftverken byggdes under senare delen av 1900-talet. Karta: Arttu Paarlahti.


Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg KEMIJOKI.jpg uppdatera 188.0 K 2009-08-13 - 11:26 JohanLindberg Kemiälv_karta
 

© Svenska folkskolans vänner