Kimitoön

Kimitoön, fi. Kemiönsaari, ö och kommun i Åbolands skärgård s.o. om Åbo. Areal 2 901 km2, invånare 7 191 varav 70,9 % svenskspråkiga (2010).

Kimitoön är den största ön vid den finländska kusten, längd nästan 50 km, bredd 25 km, areal 560 km². Kimitoön hör till den inre skärgården och skiljs från fastlandet genom smala sund i n. och ö. Den avgränsas i v. av Pemarfjärden och Gullkronafjärden. Vattenarmen på öns ö. sida (Halikkoviken) går under namn bl.a. av Träsköfjärden, Sjölaxviken, Gammelbyviken, Hummeldalsviken och Mathildedalsviken upp till Halikko. I n.o. skjuter en udde ut i riktning mot Salo. Kimitoön har åt Bjärnåhållet förbindelse med fastlandet vid Strömma kanal (gamla kanalen invigdes 1844, nya kanalen byggdes 1967-68, längd 190 m; över kanalen en klaffbro med 35,5 m spännvidd), åt Saguhållet vid Pungböle. Mellan Angelniemi på öns n. sida och Halikko trafikerar en färja.

Under 1808-09 års krig förekom stridshandlingar på flera ställen kring ön, bl.a. vid Jungfrusund och Sandö ström. Då världslig kommunalförvaltning infördes på 1860-t. uppstod tre kommuner på ön, Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd. Dessa förenades vid ingången av 2009 till en kommun med namnet Kimitoön. (G. Nikander/J. Gardberg, Kimitobygdens historia, 2 bd, 1942-44; K. Suistoranta/H. Asplund, Kemiön suurpitäjän historia, 1997; G. Eriksson, Skärgårdskriget 1808: striderna vid Kimitoön, 2003)

KimitoonAP.jpg

Kimitoön. Karta: Arttu Paarlahti. Källa areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

Kimitooen.jpg

Kimitoön har åt Saguhållet förbindelse med fastlandet över Pungböle bro, en 290 m lång balkbro som invigdes 1972. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.

DRAGSFJR.jpg

Då kommunerna på Kimitoön sammanslogs togs Dragsfjärds kommunvapen i bruk för den nya kommunen. Bildkälla: Finl. kommunförbund.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:18:27
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg DRAGSFJR.jpg uppdatera 33.8 K 2009-10-12 - 08:12 SigbrittBackman kommunvapen
jpgjpg Kimitooen.jpg uppdatera 0.1 K 2009-05-04 - 11:18 DataConverter converted
jpgjpg KimitoonAP.jpg uppdatera 232.6 K 2009-12-17 - 13:59 SigbrittBackman karta 2009
 

© Svenska folkskolans vänner