Kumo älv

Kumo älv , fi. Kokemäenjoki, är avlopp för s.v. Finlands största insjösystem. K:s egentliga längd är 120 km, vattenområde 27 100 km2. Älvens huvudgren rinner upp på den stora vattendelaren (Suomenselkä) och upptar under sitt lopp mot havet från s. biälven Loimijoki och från n. Kyrösjoki. Från vattensystemets centralsjö, Pyhäjärvi vid Tfrs, är avståndet 165 km till mynningen n. om Björneborg. Där bildar älven ett vidsträckt delta, 10 km långt och 2-3 km brett, och utfaller genom tre armar. K. har talrika forsar; den utbyggbara effekten beräknas till 250 MW, varav största delen exploaterats; kraftverk finns bl.a. i Harjavalta, Kumo (Kolsi) och Nokia (Melo). Älven hade tidigare även betydelse som flottningsled; vid mynningen finns flera stora skogsindustrier.

Älvdalen är en av Finlands äldsta kulturbygder. Den hör idag till landets bäst odlade och tätast bebyggda områden. K. blev under 1900-t. allt mer förorenad genom den tilltagande industrialiseringen och urbaniseringen; en förbättring av vattenkvaliteten kunde observeras på 1970-t., då reningsverk började byggas i större skala. Åbo stad har för avsikt att i framtiden pumpa vatten från K. till den vidsträckta glacifluviala formationen Pirttaankangas för att på så sätt ersätta det grundvatten som staden ämnar ta därifrån för sin vattenförsörjning. Älvens delta utanför Björneborg är känt för sitt fågelliv.

KUMOalv4.jpg

Kumo älv blev redan under förhistorisk tid en viktig vattenled mellan Bottniska viken och inlandet. Den var också känd för sitt givande sik- och laxfiske. Vy från älvens mellersta lopp med Kumo stad i bakgrunden. Foto: Lehtikuva Oy, H. Vallas.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:18:58
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg KUMOalv4.jpg uppdatera 187.8 K 2009-06-12 - 14:29 SigbrittBackman  
 

© Svenska folkskolans vänner