Kyro älv

Kyro älv, fi. Kyrönjoki, Sydösterbottens längsta älv, rinner från Kauhajärvi på Suomenselkä till Bottniska viken i Kvevlax; längd 169 km, flodområde 4 900 km2. Älven upprinner i två armar, av vilka den vänstra kallas Kauhajoki och den högra Seinäjoki. Nedre loppet är forsrikt och mynningen präglas av stark deltabildning. En omfattande uppmuddring av mynningen på 1930-t. förbättrade utflödet i havet, men översvämningar förekom trots allt fortfarande; därför byggdes 1966-2004 ett stort antal dammar och bankar samt fyra konstgjorda sjöar varmed vattenståndet kan regleras. Vattenkraften i älven har utbyggts bl.a. av Jyllinkosken sähkö Oy i Kurikka. (A. Orrenmaa, Kyrönjoen tulvasota, 2004)


 

© Svenska folkskolans vänner