Lagerborg, Signe

Lagerborg-Stenius, Signe (f. 4/4 1870 Hfrs, d. där 15/7 1968), arkitekt, utexaminerad från Polytekniska institutet 1892, därtill även utbildad teckningslärarinna vid Helsingfors universitet, kusin till Rolf Lagerborg. Efter studieresor till Sverige, Danmark och Mellaneuropa fick hon som första kvinnliga arkitekt tjänst vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna, där hon arbetade 1892-1905. Efter giftermål med kollegan Gunnar Stenius arbetade hon på dennes byrå och hade samtidigt egen privat praktik samt verkade därtill som teckningslärare vid Hantverksskolan. Som arkitekt hos Barnavårdsföreningen i Finland ritade hon fyra byggnader, vilka alla är bevarade, d.v.s. ett barnhem i Berghäll (1895), senare även barnträdgård och mödrahem på samma tomt, samt ett skyddshem för barnkonvalescenter i Bortre Tölö (1910), som ännu idag används som daghem. Hon planerade vidare Ljungbo sanatorium i Hangö (1910). Lagerborg deltog aktivt i det politiska livet bl.a. som medlem av stadsfullmäktige i Hfrs 1926-30 och 1933-44 (SFP). (Patrick Eriksson) LagerborgSigne

Lagerborg, Signe. Skyddshemmet i Tölö för rehabilitering av barnkonvalescenter byggdes 1910, då Lagerborg arbetade för Barnavårdsföreningen i Helsingfors. Byggnaden har sedermera blivit om- och tillbyggd i olika repriser. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.


Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg LagerborgSigne.jpg uppdatera 0.1 K 2009-05-04 - 11:19 DataConverter converted
 

© Svenska folkskolans vänner