Lappo å

Lappo å, fi. Lapuanjoki, älv i s. Österbotten; rinner i s.o.-n.v. riktning från den stora landryggen, Suomenselkä, via Alavo, Kuortane, Lappo, Ylihärmä och Alahärmä samt utmynnar i Bottniska viken vid Nykarleby. Lappo å är 165 km lång och har ett avrinningsområde på 4 137 km2. Älven upptar från vänster Nurmo å och från höger Kauhava å och Töysä å. Utbyggnaden av älvens vattenkraft inleddes 1926, då Nykarleby kraftverk byggdes. Senare har flera kraftverk uppförts, det största vid Hirvikoski (invigt 1974) i Nurmo å. 1999 grundades Delegationen för Lappo ås avrinningsområde, vars huvudsakliga uppgift är att skapa förutsättningar för utvecklandet av en attraktiv helhet för rekreation, fiske och turism.


 

© Svenska folkskolans vänner