Öja

Öja, f.d. skärgårdskommun i Österbotten, upprättades 1932, men anslöts 1969 till Karleby kommun; sedan 1977 är Ö. en del av Karleby stad. Bebyggelsen i trakten härstammar från senmedeltiden. På 1500-t. hörde området till Karleby, men 1608 överfördes det till Kronoby socken och var sedermera fram till 1932 en del av Kronoby kommun. Öjaborna hörde dock till Karleby församling. Kommunens vapen pryddes av ett fyrtorn, som symboliserade Tankar fyr på en ö längst ute i havet. (W. Sweins, Ö. kommuns historia och hembygdsbok, 1961, 2:a uppl. 1977; F- O. Slotte, Från kust till kust, 1995)


 

© Svenska folkskolans vänner