Österbottens Tidning

Österbottens Tidning, dagstidning (7-dagars) utkommer sedan 2008 i Jakobstads- och Karlebyregionen. Tidningen bildades genom sammanslagning av Jakobstads Tidning och Österbottningen. Upplagan var 2009 ca 15 030 ex. Österbottens Tidningen utges av HSS Media Ab.
 

© Svenska folkskolans vänner