Reso

Reso, fi. Raisio, stad i Egentliga Finland mellan Åbo och Nådendal, Sydvästra Finlands region. Areal 49 km2, invånare 24 559 (2011).

Reso omfattar en jämn lerslätt n. om Resoviken, genomfluten av flera mindre vattendrag, bl.a. Reso å, som upprinner i Vahto. Orten undergick efter andra världskriget en kraftig industrialisering; starkast företrädda är idag livsmedelsindustrin, metallindustrin och kemikalieindustrin. Bland företag märks livsmedelskoncernen Raisio Abp och dess divisioner Ravintoraisio Oy (470 anst. i R. 2003) och Rehuraisio Oy (180 anst. 2003), vidare Ciba specialty chemicals Oy (208 anst. i R. 2004, fram till detta år Raisio chemicals), som i Reso framställer kemikalier för pappersindustrin, Multilift Oy (gr. 1949, ca 200 anst. 2005), som tillverkar lastningsanordningar samt det på marina lösningar specialiserade konsultföretaget Deltamarin Oy (gr. 1984, 140 anst. 2003).

Reso omtalas första gången 1292 och som självständig församling 1306, utgjorde från 1340 domprostens i Åbo prebendepastorat och var senare annexförsamling under Nådendal fram till 1894. Gråstenskyrkan i centrum är uppförd i början av 1500-talet. Från kommunen har flera gånger anslutits områden till Åbo (bl.a. 1931, då Reso förlorade en lång strandlinje i Artukais och Pansio) och till Nådendal 1957. Reso blev köping 1966 och stad 1974. (Raision historia, 3 bd, 1960-65)

Reso

Reso. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

Resokyrka.jpg

Reso_FI295826_Suomi_Raision_tehtaat_Raisiossa.jpg

Reso är en blandning av gammalt och nytt. På övre bilden R. gråstenskyrka från 1500-talets början. Efter andra världskriget blev orten säte för en efter denna uppkallad livsmedelskoncern, Raisio Abp (nedre bilden). Foto: Sakari Niemi.

RAISIO.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.


Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg RAISIO.jpg uppdatera 66.7 K 2009-07-06 - 10:15 SigbrittBackman kommunvapen
jpgjpg Reso.jpg uppdatera 0.1 K 2009-05-04 - 11:22 DataConverter converted
jpgjpg Reso_FI295826_Suomi_Raision_tehtaat_Raisiossa.jpg uppdatera 195.3 K 2009-07-06 - 10:24 SigbrittBackman Raisio fabrik
jpgjpg Resokyrka.jpg uppdatera 181.8 K 2009-07-06 - 10:20 SigbrittBackman Reso kyrka
 

© Svenska folkskolans vänner