Satakunta

Satakunta, landskap (gammalt sv. namn Satakunda) i v. Finland, upprättat genom statsrådsbeslut 1998, omfattar v. delarna av det historiska landskapet Satakunta.

Satakunta bestod tidigare av sammanlagt 26 kommuner, fördelade på tre ekonomiska regioner, nämligen Raumo, Björneborg och Norra Satakunta. Genom kommunsammanslagningar och genom att Punkalaidun i s.ö. 2005 anslöt sig till Birkaland har antalet kommuner inom landskapet minskat till 21 (2010). Landskapsförbundet Satakuntaliitto, gr. 1941, med säte i Björneborg, administrerar landskapet.

Areal 7 957 km2, 227 386 inv. (2009). Näringsstruktur 2007: jord- och skogsbruk 4,8 %, industri 33,5 %, service 60,6 %. Landskapets befolkning har sedan 1985 minskat långsamt främst till följd av utflyttning. (Satakunnan maakuntaliitto ry 1941-1991, 1992)

Satakunta.jpg

Satakunta. Hör inte till de regioner i landet som bäst har förmått anpassa sig till informationssamhället, vilket avspeglar sig bl.a. i att andelen sysselsatta inom industrin är förhållandevis hög. Kartan visar kommungränserna 2005. Sedan dess har Kodisjoki och Lappi kommuner förenats med Raumo, Vampula förenats med Vittis, Kiukais med Eura och Norrmark med Björneborg. Punkalaidun anslöts 2005 till Birkaland.Karta: Arttu Paarlahti.

Satakuntabefdiagram.jpg

Befolkningsutvecklingen i landskapet. Diagram: Magdalena Lindberg.

Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg Satakunta.jpg uppdatera 119.1 K 2010-02-04 - 11:55 SigbrittBackman Satakuntalandskap
jpgjpg Satakuntabefdiagram.jpg uppdatera 77.6 K 2010-05-09 - 16:08 SigbrittBackman befolkning
 

© Svenska folkskolans vänner