Slotte, Ulf-Erik

Slotte, Ulf-Erik Alexander (f. 15/11 1931 Hfrs), diplomat, fil.mag. 1955. S. inträdde i utrikesförvaltningens tjänst 1958 med en avhandling om Monroe-doktrinen som en av meriterna. Han kom dock aldrig att tjänstgöra i USA men desto mera med nordiska frågor. På hans initiativ grundades den nordiska byrån vid utrikesministeriet på 1970-t. Han ingick också i den samnordiska arbetsgrupp som förberedde grundandet av Nordiska investeringsbanken (NIB) 1976. S. har tjänstgjort som attaché både i Oslo och Stockholm, i tre omgångar, som ministerråd 1971-73. Han utnämndes 1977 till ambassadör i Ankara och 1983 till understatssekreterare vid administrativa avdelningen 1983; därefter ambassadör i Canberra 1988-91 och i Dublin från 1991 fram till sin pensionering 1996. Som understatssekreterare var S. vice ordförande för den kommitté som utarbetade ett utvecklingsprogram för utrikesministeriet och ordförande för den nämnd som valde in nya diplomater.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:23:19
 

© Svenska folkskolans vänner