Snellman, Klaus

Snellman, Klaus Kristian (f. 20/3 1924 Hfrs, d. där 25/6 2003), diplomat, pol.mag. 1951. Uppvuxen i en diplomatfamilj (Snellman, Teo) trädde S. i utrikesförvaltningens tjänst 1952. Han kom att tjänstgöra i 14 länder, varav 9 som beskickningschef eller sidoackrediterad ambassadör. Under senare delen av karriären föll det ofta på hans lott att utveckla relationerna till länder, dit Finlands kontakter dittills hade varit sparsamma. Hans första utlandspostering som attaché var Warszawa och därefter Köpenhamn och Ankara. Han blev 1963 ambassadsekreterare vid FN-beskickningen i Genève och utnämndes 1969 till generalkonsul i San Francisco. Hans första ambassadörspost blev Lima, Peru 1976 med sidoackreditering i Ecuador, Bolivia, Colombia och Venezuela. 1980 utsågs han till ambassadör i Manila på Filippinerna och sidoackrediterad i Burma och Thailand. Efter två år som konsultativ tjänsteman vid utrikesministeriet utnämndes han 1986 till ambassadör i Sofia, där han verkade fram till sin pensionering 1990.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:23:20
 

© Svenska folkskolans vänner