Sorjos

Sorjos, f.d. by i Kronoborg (fi. Kurkijoki) strax bortom den nuvarande östgränsen. Under hungeråren 1867-68 och den närmast följande tiden slog sig ett antal familjer från Österbottens svenska kustsocknar (Kronoby, Nedervetil, Pedersöre, Terjärv m.fl.) ned i Sorjos och bildade en svensk koloni.

Hovrådet Alexander von Etter, vars ägor omfattade större delen av kommunen, erbjöd de nyanlända österbottningarna att bli torpare på hans ägor, men de avböjde. I stället fick de mark ute i djupa skogen 23 km från kyrkbyn att röja och bruka arrendefritt under tio års tid. Nybyggarna timrade stugor, slogs med vargar och björnar, svedjade skog och bröt odlingsjord. Efter några år råkade von Etter på obestånd och tvingades sälja sina ägor till staten. Österbottningarna löste då in marken de brukade och blev fria bönder. Småningom blev gårdarna större och byggdes i österbottnisk stil med höga bodar, stall med loft och jungfruburar.

1890 byggde sorjosborna gemensamt en svensk folkskola där 33 elever skrevs in. Vid denna tid var de svenskatalandes antal i Kronoborg 213 personer. Sorjos fick en egen järnvägsstation 1908, vilket bidrog till finskspråkig inflyttning. De båda språkgrupperna kom väl överens och giftermål över språkgränsen blev vanliga. Sorjos började långsamt förfinskas. Under 1900-talet pendlade de svenskspråkigas antal omkring 100. Den svenska skolan arbetade ända till 1940, då de återstående 83 sorjossvenskarna evakuerades och skingrades runtom i landet.

I samband med den definitiva evakueringen av karelarna år 1944 erbjöds sorjossvenskarna jord på Stor-Sarvlax gård i Pernå, dels eftersom herrgården måste avstå kolonisationsjord, dels för att Pernå socken ville förbli enspråkigt svensk. Åtta familjer bosatte sig där, men den äldre generationen upplevde miljön som främmande och bosättningen skingrades småningom. (R. Mannil, S. - minnesrik svenskby i Karelen. Svenska folkskolans vänners kalender 1978, Sorjos svenska folkskola 1890-1940, 1979; Samling kring minnet av Sorjos by söndagen den 23 oktober 1977 i Pernå. Svenska Folkskolans vänners kalender 1978; H. Widjeskog, Utflyttningen till Parikkala och Kronoborg. Släkt och hävd nr 24, 1987) (Krister Björklund)

Viborgs län


 

© Svenska folkskolans vänner