Stubb, Alexander

Stubb, Cai-Göran Alexander (f. 1/4 1968 Hfrs), politiker, Ph.D. 1999. Stubb arbetade från 1999 vid Finlands EU-representation i Bryssel och var 2001-03 rådgivare hos EU- kommissionens ordförande Romano Prodi samt invaldes 2004 i Europaparlamentet (Saml.) med ett högt röstetal främst från landets urbaniserade s. delar. Den dynamiske och idrottsfrälste Stubb blev 2008 utrikesminister som Ilkka Kanervas efterträdare i Vanhanens andra regering och fortsatte på denna post i Kivinemis regering 2010-11. I Katainens regering, som tillträddde i juni 2011 utnämndes S. till Europa- och utrikeshandelsminister. Han har publicerat böcker om EU-frågor, bl.a. Hymyile, olet EU:ssa! (2005), en europarlamentarikers dagbok, och medverkat som kolumnist i ett flertal tidningar. StubbAlexander

Stubb, Alexander. Utsågs 2010 i en enkät till landets populäraste politiker. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.


Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg StubbAlexander.jpg uppdatera 0.1 K 2009-05-04 - 11:23 DataConverter converted
 

© Svenska folkskolans vänner