Sund

Sund, kommun i ö. delen av Fasta Åland. Areal 109 km2, invånare 1 032, varav 92,6 % svenskspråkiga (2011).

Sund består av en kuperad bygd, där branta berg, låglänta skogsmarker och odlade dälder omväxlar; avgränsas mot s. av innerfjärden Lumparn. Landskapsbilden präglas därtill av flera djupt inskurna vikar. Sydöstra delen av Sund skildes ursprungligen från det övriga Fasta Åland av en vattenväg, som löper genom en dalsträckning. Den har p.g.a. landhöjningen avspärrats av näs på flera platser. Vid ett sådant näs ligger Kastelholms slott. 1784 byggdes invid Kastelholm ett fängelse, Vita björn, som var i bruk till 1968 (sista tiden som reservfängelse) och därefter polishäkte till 1975. Efter restaurering öppnades byggnaden 1985 som landets första offentliga fängelsemuseum. I närheten ligger även Jan Karlsgården, ett hembygdsmuseum med anor från början av 1930-talet, som visar äldre åländsk byggnadsstil. Teaterföreningen i Mariehamn gav vissa år under perioden 1928-65 friluftsföreställningar på borggården, de s.k. Kastelholmsspelen. Festspelen arrangerades sju somrar; repertoaren bestod av historiska skådespel lämpade för friluftsteater, t.ex. Daniel Hjort och Hamlet. Vid ett annat näs ligger den åt S:t Johannes helgade gråstenskyrkan, uppförd på 1300-talet, med väggmålningar från samma sekel och ett stort böhmiskt altarskåp från 1420-talet. Bland övriga sevärdheter märks Bomarsunds fästning.

Sund omtalas 1352 som självständigt pastorat, från vilket sedermera Kumlinge och Vårdö avskilts. (I Sund: Axel Danielssons skildringar av livet i hemsocknen, 1987; H. Skogsjö, Familjer och gårdar i Sund, 2 bd, 2003; Å. Ringbom/C. Remmer, Ålands kyrkor III: Sund och Vårdö, 2005)

Sund

Sund. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

SUND2.jpg

Sund. Kommunens vapen återspeglar dess historia; Kastelholms slott är beläget där. Vapnet är utformat av Matts Dreijer. Bildkälla: Finl. kommunförbund.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:23:52
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg SUND2.jpg uppdatera 43.5 K 2009-07-14 - 08:28 SigbrittBackman kommunvapen
jpgjpg Sund.jpg uppdatera 0.1 K 2009-05-04 - 11:23 DataConverter converted
 

© Svenska folkskolans vänner