Tyterskär

Tyterskär, fi. Tytärsaari, strategiskt viktig ö i Finska viken 18,5 km s.o. om Hogland, 8,3 km2. Ca 15 km v.s.v. om huvudön ligger Lilla Tytärskär. TYtärskär bildade 1899 egen kommun och församling (lydde tidigare under Hogland); 1939 var invånarantalet 462. Befolkningen livnärde sig huvudsakligen på fiske, sälfångst och sjöfart. Öarna avträddes vid Moskvafreden 1940 och vapenstilleståndet 1944 till Sovjetunionen. (A.F. Aalberg, Tytärsaari, 1963; Suomenlahden ulkosaaret, 1996; U.-M. von Hertzen, Kotisaaret, 2008)


 

© Svenska folkskolans vänner