Väisälä, Yrjö

Väisälä (t. 1906 Veisell) Yrjö (f. 6/9 1891 Kontiolax, d. 21/7 1971 Hfrs), fysiker och astronom, fil.dr 1923, bror till Kalle och Vilho Väisälä. Han var 1918-24 statsgeodet, 1925-51 professor i fysik vid Åbo universitet (innehade samtidigt professuren i astronomi) och 1951-61 ledamot av Finlands Akademi. Väisälä tjänstgjorde dessutom från 1952 som prefekt för Åbo universitets astronomisk-optiska forskningsinstitut på Tuorla observatorium. Han gjorde viktiga insatser såväl inom den observerande astronomin som vid utvecklandet av astronomiska instrument. Väisälä utförde förbättringar på spegelteleskopet och konstruerade spegelteleskop för observatorierna i Åbo, Hfrs och Stockholm. Med hjälp av en fotorefraktor som han utvecklat upptäcktes tre nya kometer och över 800 asteroider. Han konstruerade även avståndsmätningsinstrument och införde betydande förenklingar vid beräkningen av planeternas och kometernas banor. En månkrater uppkallades 1974 efter honom. (O. Lehto, Oman tien kulkijat, 2004)

VaisalaY.jpg

Väisälä, Yrjö. Gjorde viktiga insatser såväl inom den observerande astronomin som vid utvecklandet av astronomiska instrument. Foto: Museiverket.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:26:28
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg VaisalaY.jpg uppdatera 162.1 K 2009-12-23 - 13:38 SigbrittBackman Yrjö Väisälä
 

© Svenska folkskolans vänner