Vanda å

Vanda å, fi. Vantaanjoki, mellannyländskt vattendrag, upprinner på Salpausselkäs nordvästsluttning i Hausjärvi, genombryter Lojoåsen i Hyvingetrakten och rinner genom Nurmijärvi, Tusby och Vanda samt utfaller i Gammelstadsfjärden i Hfrs. Längd 101 km, bredd i genomsnitt 17 m, vid mynningen 100 m, medelvattenmängd i Åggelby 15,5 m3/sek., vattenområde 1 685 km2. Större tillflöden är Tusby å och Kervo å. Bland ett 40-t. forsar märks den för sitt laxfiske kända Gammelstadsforsen (Helsinge fors) vid Kungsgårdsholmen i åmynningen, på vars v. sida det äldsta Hfrs anlades i mitten av 1500-t. (Gammelstaden). På 1700-t. fanns det flera sågverk vid ån och på 1800-t. ett järnbruk (Vanda bruk). V. försåg huvudstaden med dricksvatten fram till 1982, då tunneln från Päijänne blev färdig. Fiskar började planteras ut i ån 1967, och 1984 byggdes en laxtrappa vid Kungsgårdsholmen. Idag är stränderna omtyckta tillhåll för fritidsfiskare, som kan fånga bl.a. lax och havsöring. (Vantaanjoki, 1983)

VandaAa

Vanda å. Kring månadsskiftet juli-augusti 2004 svämmade vattendraget p.g.a. ihållande nederbörd över sina bräddar. Detta skapade stora olägenheter för invånarna i trakten. Foto: Lehtikuva Oy, J. Matilainen.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:25:40
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg VandaAa.jpg uppdatera 0.1 K 2009-05-04 - 11:25 DataConverter converted
 

© Svenska folkskolans vänner