Alahärmä

Alahärmä, kapellförsamling och tidigare kommun i Södra Österbotten ca 30 km s.o. om Nykarleby.

A. är beläget på den sydösterbottniska slätten kring Lappo å. Bland samhällen i den ställvis flera km breda ådalen märks A. kyrkby (1 850 inv. 2000, m. kyrka i nygotik av tegel och gråsten, J. Stenbäck, 1903) och Voltti samhälle (830 inv.) vid den österbottniska stambanan. Vid vägen till Ylihärmä ligger Härmä sjukhus, invigt 1933 som centralsanatorium i ett tuberkulosdistrikt som omfattade s. Österbotten. Sjukhuset lades ned 2001. I byggnaden invigdes 1997 ett museum som presenterar sanatorieverksamheten under gångna tider. A. har bl.a. metallindustri; Lillbackakoncernen som inledde sin verksamhet i kommunen 1969 och utvecklades till ett storföretag har numera sitt huvudkontor i Kauhava. En kartingbana, Mika Salo Circuit, invigdes 2000.

A. erhöll fast bosättning på 1530-t. och bildade 1683 Härmä kapell under Lappo. 1786 avskildes Ylihärmä, varvid A. erhöll sitt nuvarande namn; självständig församling från 1859 till 2009, då den blev kapell under Kauhava. Kommunen upprättades 1867 och slogs vid ingången av 2009 samman med Kauhava stad. A. blev under 1800-t. beryktat som hemvist för s.k. knivjunkare ("Härmän häjyt", häjyt); å andra sidan har flera kända väckelseledare (bl.a. Jakob Wallenberg och A.W. Ingman) varit verksamma på orten. J.V. Snellmans barndomshem i A. bevarades som museum fram till 1971, då huset brann; på platsen står idag ett minnesmärke. (E. Kojonen, Alahärmän historia 1-2, 1993-2004)

ALAHARMA.jpg

Alahärmä ligger strax öster om språkgränsen, som här liksom på andra håll i Österbotten är utomordentligt skarp. Karta: Geografiska institutionen vid Helsingfors universitet.

ALAHRM.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:15:14
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg ALAHARMA.jpg uppdatera 40.6 K 2009-06-15 - 15:31 SigbrittBackman karta
jpgjpg ALAHRM.jpg uppdatera 24.0 K 2009-06-15 - 15:29 SigbrittBackman kommunvapen
 

© Svenska folkskolans vänner