Jalasjärvi

Jalasjärvi, kommun i Södra Österbotten ca 40 km s. om Seinäjoki, Västra och Inre Finlands region. Areal 819 km2, invånare 8 214 (2010).

Jalasjärvi upptas till stor del av flacka ådalsslätter kring Jalasjoki och dess tillflöden. Jalasjoki, en av Kyro älvs biälvar, får sin början från flera bergsjöar i s. delen av kommunen, som tillhör den stora vattendelaren (Suomenselkä) och uppvisar en rätt kuperad terräng. Huvudbygden följer vattendraget åt; invid älven och den riksväg (nr 3) som är dragen genom älvdalen ligger bl.a. kyrkbyn (ca 4 000 inv. 2000) och Jokipii (1 000 inv.) samhälle. Jalasjärvi var länge en utpräglad småbrukarkommun med boskapsskötsel som ett viktigt komplement till jordbruket. Under senare delen av 1900-talet fick kommunen dock en mera industriell prägel, även om nästan hälften av den arbetsföra befolkningen innehar serviceyrken; en femtedel är sysselsatt inom primärproduktionen. Störst bland företag är Urho Viljanmaa Oy:s skofabrik (gr. 1916, 200 anst. 2008) som tillverkar skoplagg av märket Jalas. Övriga industrigrenar på orten är textil-, livsmedels- och trävaruindustri. Näringslivet har främjats av att Jalasjärvi tillsammans med Seinäjoki, Kurikka, Ilmola, Nurmo, Peräseinäjoki och Ylistaro bildar en ekonomisk region, Seinänaapurit.

Jalasjoki utgjorde redan under förhistorisk tid en viktig led för samfärdseln mellan övre Satakunta och Österbotten. Fast bosättning uppkom i Jalasjärvi dock först under sent 1500-tal. Orten blev kapell under Ilmola 1730 och bildade egen församling 1858. Kommunen grundades 1867. Träkyrka, uppförd 1799-1800. (T. Vuorela, Jalasjärven kirja, 1958)

JalasjarviAP.jpg

Jalasjärvi upptas till stor del av flacka ådalsslätter kring Jalasjoki. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

JALASJRV.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.


Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg JALASJRV.jpg uppdatera 89.4 K 2009-08-04 - 12:17 JohanLindberg Jalasjärvi_kommunvapen
jpgjpg JalasjarviAP.jpg uppdatera 181.1 K 2010-09-30 - 16:29 SigbrittBackman karta
 

© Svenska folkskolans vänner