Lempäälä

Lempäälä, (gammalt sv. namn Lembois, som egentligen är det svenska namnet på L:s kyrkby Lempoinen, medan Lempäälä el. Lempälä har varit mer allmänt som sv. namn) Kommun i Birkaland närmast s. om Tfrs, Sydvästra och Inre Finlands region. Areal 272 km2, invånare 20 888 (2011).

Lempäälä är beläget i en naturskön trakt, där sjöar och vattendrag växlar med skogsmark och odlingar. Bebyggelsen är koncentrerad till en "bandstad" bestående av samhällen utmed motorvägen Hfrs-Tfrs, från n. till s. Sääksjärvi (3 700 inv. 2004), Kulju (3 000 inv.) och kyrkbyn (9 800 inv.). Bland industrier i kommunen märks Katepal Oy (gr. 1949, 105 anst. 2004), som tillverkar taktäckningsmaterial, och limtillverkaren Kiilto Oy (gr. 1919, i Lempäälä sedan 1970, ca 200 anst. 2004). Lempäälä kanal (längd 1,3 km, öppnad 1873, förnyad 1957-61) vid vattenleden Tfrs-Tavastehus trafikeras sommartid bl.a. av Silverlinjens båtar.

Lempäälä församling tillkom före 1346. Biskop Magnus (II) Tavast medlade 1439 i Lempäälä mellan bönderna och frälset i det uppror som året innan hade utbrutit i n. Satakunta (David). Socknens gråstenskyrka uppfördes kring 1500, utvidgades till korskyrka 1895 och iståndsattes 1924 efter en brand under kriget 1918, då de rödas utbrytningsförsök från det inringade Tfrs gjorde Lempäälä till krigsskådeplats. Lempäälä friherreskap, ett nominellt friherreskap, vars förste innehavare var Jöns Knutsson Kurck d.y., bestod 1651-72.(K. Arajärvi, Lempäälän historia, 1959; M. Kalske, Lempäälä ajan virrassa, 1999)

Lempaeaelae

Lempäälä. På grund av närheten till Tfrs har kommunen under de senaste decennierna haft en kraftig befolkningstillväxt. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

LEMPL.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.


Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg LEMPL.jpg uppdatera 47.4 K 2009-06-18 - 19:13 SigbrittBackman kommunvapen
jpgjpg Lempaeaelae.jpg uppdatera 0.1 K 2009-05-04 - 11:19 DataConverter converted
 

© Svenska folkskolans vänner