Aura å

Aura å, fi. Aurajoki, vattendrag i s.v. Finland, får sin början n. om Oripää kyrkby, genomflyter Egentliga Finlands lermarker och utfaller i havet vid Åbo. Längd ca 65 km, bredd ställvis 50 m, vid mynningen upp till 100 m. Trakten kring A:s nedre lopp var redan under förhistorisk tid en viktig bo- och hamnplats (Korois), vars betydelse ytterligare accentuerades genom det svenska besittningstagandet under tidig medeltid. Ån blev 1435 gräns mellan Norr- och Söderfinne lagsagor (lagsaga). I Åbo, som sedan 1923 tagit sitt dricksvatten från A., kantas ån närmare mynningen på båda sidor av kajer. Bland tätorterna i den tättbebyggda ådalen märks Lundo och Aura stationssamhällen. (A.M. Tallgren, Aurajoen suun historialliset muistot, 1915)

Aura2.jpg

Aura å inte långt från mynningen i Åbo. Det andra huset fr. h. är apoteksmuseet. Ån var redan under förhistorisk tid en viktig färdled och utgjorde i sekler en viktig administrativ gräns. Foto: Sakari Niemi.


-- DataConverter converted: 04.05.2009 - 11:15:25
Filer bifogade till sidan
I Bifogad fil Åtgärd Storlek Datum Vem Kommentar
jpgjpg Aura2.jpg uppdatera 181.2 K 2009-06-11 - 19:08 SigbrittBackman  
 

© Svenska folkskolans vänner